ป้ายกำกับ: Garden

Garden

1.
พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก อาจมีชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกัน.
“สวนส้ม สวนผัก สวนดอกไม้”
2.
สถานที่ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น เปิดให้เข้าชม เป็นต้น อาจมีชนิดเดียว หรือหลายชนิด.
“สวนนก สวนสัตว์ สวนงู สวนเสือ”