ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รู้จักกันดีพอหรือยัง ใครต้องเสียเท่าไหร่กันบ้าง?

รู้จัก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บ้าน แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงเขตแดนที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป SANOOK MONEY ได้ทำเป็น Q&A เพื่อเข้าใจง่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ปัญหา : ภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างเป็นอย่างไร?

คำตอบ : เจ้าของที่รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง Easy Pass จำต้องเสียภาษีอากรที่ข้อบังคับกำหนดไว้ให้กับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
ปริศนา : เริ่มจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างเมื่อใด?

คำตอบ : ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายช่วงเวลาการดำเนินงานเรื่องภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างฯ ได้แก่ การเลื่อนระบุจ่ายภาษีจากม.ย. 2563 เป็นส.ค. 2563 เพื่อหน่วยงานแคว้นมีเวลาทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ Pool Villa เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ข้อบังคับลูกอีก 8 ฉบับยังไม่เรียบร้อย

ปัญหา : จำพวกที่ดินที่จำต้องเก็บภาษี?

คำตอบ : ที่ดินมี 4 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น ทำการเกษตร, ที่อยู่ที่อาศัย, วิลล่าภูเก็ต อื่นๆที่ไม่ใช่ทำการเกษตร-ที่อยู่ที่อาศัย (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) รวมทั้งรกร้างว่างเปล่า

ปัญหา : ที่ดินทำการเกษตรแบ่งเก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : ราคาที่ดิน 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 100 บาทต่อปี POOL VILLA PHUKET
ค่าที่ดิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 300 บาทต่อปี

ราคาที่ดิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% Sale Villas Phuket (RU) หรือเสียภาษีอากรล้านละ 500 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 700 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1% PHUKET VILLA หรือเสียภาษีอากรล้านละ 1,000 บาทต่อปี

ไขทุกปัญหาที่ค้างคาใจ ให้กับทุกๆท่าน

ปริศนา : มีข้องดเว้นสำหรับที่ดินทำการเกษตรของบุคคลปกติหรือไม่? Sale Villas Phuket (RU)

คำตอบ : มีหมายถึงไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปี แรก (ปี 2563-2565) และก็ ปีที่ 4 เป็นต้นไป (2556) ได้รับการละเว้นภาษีในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทเป็นการถาวร

ปริศนา : ภาษีบ้าน-คอนโด เก็บกรุ๊ปไหน? POOL VILLA PHUKET

คำตอบ : เก็บภาษีในฝูงชนที่มีบ้านมากยิ่งกว่า 1 ข้างหลัง PHUKET VILLA โดยจะนอกจากคนมีบ้านหลักแรกแค่นั้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปัญหา : จำพวกที่พักที่อาศัยเป็นเจ้าของที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งมีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัว (บ้าน+ที่ดิน) เก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี RENT AND BUY VILLA PHUKET อีกทั้งในกรุ๊ปบ้าน และก็บ้าน+ที่ดิน (ถ้าเกิดเป็นบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02% พอๆกับ 200 บาทต่อปี
บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10-50 ล้านบาท บ้าน+ที่ดิน แปลนบ้านสองชั้น จะได้รับการละเว้น แม้กระนั้นส่วนตัวบ้าน อัตราภาษี 0.02% หรือล้านละ 200 บาท (ส่วนบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02%)

บ้านข้างหลังหลักค่า 50-75 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน buy villa phuket รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.03% หรือล้านละ 300 บาท

บ้านข้างหลังหลักราคา 75-100 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน RENT AND BUY VILLA PHUKET รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.05% หรือล้านละ 500 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน ขายวิลล่าภูเก็ต รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

ปัญหา : กรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรบ้าน-ที่ดิน?

คำตอบ : บุคคลปกติเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ที่ดิน มีชื่อในใบสำมะโนครัวในวันที่ 1 ม.ค. 2563 แล้วก็บ้านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านสิ่งเดียวค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี
*ในกรณีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่บุคคลปกติมีชื่อเป็นเจ้าขจอง ขายบ้านภูเก็ต แต่ว่าไม่มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวและไม่ได้ไปให้เช่า นับว่าเป็นบ้านข้างหลังอื่นจำต้องเสียภาษีอากรตามเดิม

ปัญหา : ชนิดที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) เก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : ที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) บ้านและสวน และก็ที่ดินรกร้างเก็บภาษีในแบบอย่างเดียวกัน ดังต่อไปนี้
ค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 3,000 บาท

ค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 4,000 บาท

ราคา 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 5,000 บาท

ราคา 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 6,000 บาท

ค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 7,000 บาท Sale Villas Phuket (RU)

*ภาษีสถานที่รกร้างว่างเปล่าปรับเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แม้กระนั้นอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปัญหา : มีสินทรัพย์หรือที่ดินอื่นใดได้รับการละเว้นภาษีอีกหรือเปล่า?

คำตอบ : เงินทองที่ได้รับการงดเว้นภาษีเป็นเงินทองของเมืองที่มิได้หาผลประโยชน์ จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต เงินทองที่ใชเพื่อคุณประโยชน์สาธารณะ (เมือง/เอกชน), องค์การสหประชาชาติ สถานที่ฑูต รวมทั้งทรัพย์สมบัติศูนย์กลางของคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร และก็นิคมอุตสาหกรรม

ปัญหา : ในเมื่อภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้างเข้ามาแทนที่การจัดเก็บภาษีบำรุงแคว้นที่รวมทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้เสียภาษีเดิมจะต้องทำเช่นไร?

คำตอบ : นายหวัง พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการเงิน กล่าวว่า การบรรเทาภาระหน้าที่ภาษี คนที่เคยเสียภาษีอากรโรงรือนรวมทั้งที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ และก็จำต้องเสียภาษีอากรมากขึ้นจากเดิมเหตุเพราะข้อบังคับนี้ ซื้อวิลล่า ภูเก็ต จะได้ทุเลาภาระหน้าที่ภาษีของส่วนต่างเมื่อเทียบกับภาษีที่เคยเสียในปี 2562 ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1: ภาษีเดิมปี 2562 + 25% ของส่วนต่าง

ปีที่ 2: ภาษีเดิมปี 2562 + 50% ของส่วนต่าง

ปีที่ 3: ภาษีเดิมปี 2562 + 75% ของส่วนต่าง

ข้อมูลต่างๆที่คุณควรจะรู้

ปัญหา : คนที่เสียภาษีอากรที่ดินควรจะจัดการทำเช่นไร และก็มีขั้นตอนหรือขั้นตอนอะไรบ้าง?

คำตอบ : คนที่จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง จำต้องเช็กบัญชีรายการที่ดินของตนให้ถูก ถ้าหากผิดจำเป็นต้องสามารถยื่นคำร้องต่อประธานแคว้นเพื่อขอปรับแต่งให้ถูกได้โดยทันที, ตรวจตราพื้นที่แบบประเมิน แล้วก็จ่ายภาษีภายในระยะเวลาที่ระบุ

ปัญหา : จะประมาณมูลค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ห้องเช่าเช่นไร วิลล่าราคาถูกภูเก็ต ใช้หลักเกณฑ์ใดประเมิน?

คำตอบ ใช้ราคาประเมินเงินทุนของกรมธนารักษ์มาใช้ และก็สำหรับปี 2563 นี้ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 – 2562 มาใช้
ปริศนา : เสียภาษีอากรที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างพอดีไหน?

คำตอบ เทศบาล, หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.), กรุงเทพฯ, เมืองพัทยา (ไม่รวมหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแคว้น

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.