กรกฎาคม 18, 2021

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินทองที่ได้รับการงดเว้นภาษีเป็นเงินทองของเมืองที่มิได้หาผลประโยชน์เงินทองที่ใชเพื่อคุณประโยชน์สาธารณะ (เมือง/เอกชน), องค์การสหประชาชาติ สถานที่ฑูต รวมทั้งทรัพย์สมบัติศูนย์กลางของคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร และก็นิคมอุตสาหกรรม

Easy Pass

Easy Pass

คนไม่ใช่น้อยที่จำเป็นต้องใช้ทางทางด่วน มั่นใจว่าจะต้องมี บัตร EASY PASS ซึ่งบัตรEASY PASS เป็นบัตรที่ใช้ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยไม่ต้องหยุดรถยนต์ ลดกระจก เพื่อชำระเงินค่าทางด่วน